Skład Samorządu

Prezydium Rządu

  1. Prezydent: Sara Bahir (2f)
  2. Wiceprezydent i Minister Propagandy i Cenzury: Justyna Łapińska (2f)
  3. Minister Finansów: Anna Rodzeń (2d)

Pozostali członkowie Rządu:

  1. Minister Cyfryzacji: Przemysław Kinasz (2d)
  2. Minister Ekologii: Martyna Maciewicz (2f)
  3. Minister Spraw Zagranicznych: Karolina Cielniak (2c)
  4. Minister Sportu: Karolina Flader (2c)
  5. Minister Kultury: Jagoda Sitnik (2c)
  6. Minister Administracji: Joanna Gwiżdż (2b)
  7. Minister Sprawiedliwości: Michał Halat (2c)

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Pani Anna Golatowska-Polańska