Skład Samorządu

Prezydium Rządu

  1. Prezydent: Jakub Kowalczyk (2e)
  2. Wiceprezydent i Minister Kultury: Aleksandra Domańska (2a)
  3. Minister Finansów: Agnieszka Zaleska (2e)

Pozostali członkowie Rządu:

  1. Minister Cyfryzacji: Michał Musz (2a)
  2. Minister Ekologii: Julian Borys (2d)
  3. Minister Spraw Zagranicznych: Aleksandra Psik (2c)
  4. Minister Sportu: Michał Popowicz (2e)
  5. Minister Propagandy i Cenzury: Konrad Zatoka (2e)

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

  1. Pani Anna Golatowska-Polańska